Raanen Vuodna logo

Om kunstneren

Sissel M Bergh er en kunstner som arbeider i samarbeid med mange former for kunnskap, i ulike materialer og teknikker, koblet til det historiske mangesysleri. Hun har arbeidet undersøkende med sørsamisk historie og synliggjøring de siste ti årene. Hun arbeider parallelt med språk, landskap, spor i dialekt, folkeminne og arkeologi: Landskap, kropp og språk henger sammen.

Hun har kunstutdanning fra Oslo og Durban, Sør Afrika. I 2019 har hun vært med på Gøteborg internasjonale kunstbiennale, GIBCA: part of the labyrinth, samt diverse utstillinger i Norge og Sverige. Hennes siste soloutstilling var i 2018 på Sámi Dáiddáguovdás i Kárasjohka: Okside rïhpesieh: Dørene åpner seg. I 2020 er hun del av NIRIN (EDGE), Sydney Biennalen

www.sisselmbergh.net